Datainspektionen har publicerat ny information om digital smittspårning

2020-03-27

Sammanfattningsvis meddelar Datainspektionen:

De kommer att prioritera förfrågningar och begäran om förhandssamråd från aktörer som arbetar med digital smittspårning där personuppgifter hanteras om de får in sådana förfrågningar.

Datainspektionen ger även vissa råd kring hur myndigheter kan minimera integritetsintrånget vid smittspårning.

Slutligen konstaterar Datainspektionen att privata aktörer som utvecklar appar för smittspårning måste få den enskildes samtycke för att få behandla platsdata från nät eller telefoner.

Information  finns på:
Datainspektionens hemsida
Europeiska dataskyddstyrelsens yttrande från den 19 mars.

Contact me and learn more