Caroline krönikerar om diskbänksrealism, HD:s prövningstillstånd och mobiltelefoner i duschen

Häromdagen placerade jag mina kläder i en prydlig hög på pallen i badrummet och tog en dusch. Med själva duschritualen gick allt utmärkt. Desto sämre hade det kunnat gå för min mobiltelefon som låg i fickan och fullkomligt störtdök mot golvet när jag lyfte på byxorna.

Mobiltelefonen landade mjukt på en badrumsmatta den här gången men ändå har jag, dag och natt, funderat över hur min försäkring hade svarat mot en skada som uppstått på det sättet. Som man gör.

Jag borde antagligen inte ha haft med mig mobiltelefonen in i badrummet över huvud taget med tanke på att elektronik och vatten sällan är en vinnande kombo. Kanske står det något i villkoren om att försäkringsbolaget har rätt att göra avdrag på ersättningen om jag trots allt misslyckas med min livsuppgift att hålla elektronik borta från badrummet.

Det här fallet var dock inte kopplat till vatten. Min telefon hade antagligen kunnat gå samma öde till mötes om jag befunnit mig i vardagsrummet. Det hade därför förvånat mig om min försäkring helt undantagit skador som uppkom i badrum även om det inte var badrummets tropiska natur som orsakade skadan.

Jag tycker därför att spänningen är närmast olidlig när nu Högsta domstolen ska pröva ett mål om så kallade omfattningsvillkor. Målet handlar om en bestämmelse i villkoren för en produktförsäkring för mobiltelefoner som säger att försäkringen inte täcker skador som uppkommit när kunden lämnat mobilen utan tillsyn i fordon, på allmän plats eller i allmän lokal.

Bestämmelsen är alltså utformad som ett undantag. Om skada uppstått när kunden lämnat mobilen utan tillsyn i till exempel en park betalas ingen ersättning. Bestämmelsen hade, om den i stället var utformad som en säkerhetsföreskrift, gett försäkringsbolaget rätt att sätta ner ersättningen, men inte nödvändigtvis till noll.

Patent- och marknadsdomstolen menade, med användande av sedvanliga dubbelnegationer, att undantaget inte var otillåtet. Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrade dock domen. Enligt PMÖD rörde bestämmelsen ett visst handlingssätt och skulle därför utformas som en säkerhetsföreskrift i stället för ett undantag. Detta får effekten att kunden har rätt till ersättning om den lämnar mobiltelefonen utan uppsikt, men med viss nersättning.

Det är ett fantastiskt diskbänksrealistiskt mål HD ska pröva. Och det satte min slentrianmässiga vardagsculpa med mobiltelefonen i badrummet i perspektiv. Ni finner mig bänkad framför HD:s RSS-flöde tills vidare.

To be continued.

 HD:s ärendenummer: T 497-20