Avsnitt 4 – Regelrätt – Intressekonflikter

Caroline & Robert har mer gemensamt än någonsin med Alex & Sigge när de pratar om intressekonflikter.