Interimistiska skiljeförfaranden – hur känns det att vara ombud i ett sådant mål och vad kan vara bra att tänka på?

SCC Arbitration Institute i Stockholm erbjuder ett neutralt forum och en opartisk process för lösning av kommersiella tvister utanför domstolarna. SCC:s regler präglas av modernitet, flexibilitet samt snabbhet. Inte minst när det gäller s.k. interimistiska skiljeförfaranden (En. emergency arbitrations). Enligt SCC:s regler om en part ansöker om utseende av en interimistisk skiljedomare ska interimistiskt beslut om säkerhetsåtgärder meddelas senast bara fem dagar från den dag ansökan hänsköts till den interimistiska skiljedomaren. Men hur känns det att vara ombud i ett sådant mål och vad kan vara bra att tänka på?

Johan Molin, Fredrik Ekfalk och Jake Lowther från Magnusson Sveriges tvistlösningsgrupp har redovisat för processen i en Wolters Kluwer artikel, läs mer här: https://lnkd.in/d4N9cu_T

Contact me and learn more