Tööõigus

Tööõigus

Inimressursid on jätkusuutliku äriedu tagamisel võtmetähtsusega. Meie spetsialistidel on laialdased erialased teadmised ja pikaaegne kogemus erinevates tööõigusega seotud küsimustes. Pakume tuge nii igapäevastes küsimustes kui pikaajaliste strateegiate loomisel või ootamatute väljakutsete lahendamisel.

Meie teenuste hulka kuulub:

• Töösuhete loomine ja lõpetamine, töölepingud;
• Töötasu, hüvitised ja muud tasud;
• Töövaidluste lahendamine kohtus ja töövaidluskomisjonis;
• Töökorralduse reeglid ja protseduurid (k.a töökeskkond, töötervishoid ja -ohutus);
• Konkurentsipiirangud ja ärisaladused;
• Kollektiivlepingud ja ametiühingutega seotud küsimused;
• Piiriülesed tööõiguse küsimused (nt. maksundus);
• TUPE (töötajate õiguste kaitse ettevõtte üleminekul) direktiiv ja töötajate lähetamisega seotud küsimused;
• Omakapitalil põhinevate ja muude motivatsiooniskeemide kohta;

 

Meie tööõiguse spetsialistid