Employment Law

Tööõigus

Inimressursside professionaalne ja nutikas juhtimine on oluline element, mis aitab kaasa jätkusuutliku äriedu saavutamisele. Meie spetsialistidel on mitmekülgne ekspertiis ja pikaajaline kogemus erinevates tööõiguse valdkondades. Oleme toeks nii igapäevastes küsimustes kui ka pikaajaliste strateegiate väljatöötamisel ning ootamatute väljakutsete lahendamisel.

Millega saame abiks olla?

 • Töölepingud;
 • Tasustamissüsteemid;
 • Juhatuse liikme lepingud ja motivatsioonipaketid;
 • Töövaidluste lahendamine kohtus ja töövaidluskomisjonis; 
 • Töökorralduse reeglid, protseduurid ja muud juhised; 
 • Töökeskkond, töötervishoid ja -ohutus;
 • Konkurentsipiirang ja saladuse hoidmise kohustus;
 • Piiriülesed tööõiguse küsimused, migratsioon ja töötajate liikumine;
 • Tehingutega seotud nõustamine ja TUPE (töötajate õiguste kaitse ettevõtte üleminekul);
 • Vilepuhuja;
 • Töösuhte lõpetamine, koondamine, kollektiivne koondamine;
 • Maksud;
 • Andmekaitse töösuhetes;
 • Võitlus diskrimineerimise, kiusamise ja ahistamise vastu. 

Miks valida meid?

Ekspertiis: Meie meeskonnas tegutsevad kogenud tööõiguse eksperdid, kellel on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus selles valdkonnas. Tööõiguse spetsialistid teevad tihedat koostööd teiste valdkonna ekspertidega, kes on spetsialiseerunud maksuõigusele, intellektuaalomandile ja andmekaitsele, tagades klientidele ulatusliku ja tervikliku teenuse. Püsime alati tööõiguse muudatustest sammu ees. 

Piiriülene tugi ühest kohast: Vajaduse korral kaasame kolleege, kes tegutsevad Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis või Taanis. 

Kliendile orienteeritus: Teenuse osutamisel juhindume kliendi huvist ja vajadustest. Olgu see igapäevaste tegevuste toetamine, vaidluste ennetamine või kohtus esindamine — me pühendume sellele, et saavutada kliendile parim võimalik tulemus. 

Meie tööõiguse spetsialistid