Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamine

Meie advokaatidel on vajalikud teadmised ja kogemused, et pakkuda erinevates vaidlustega seotud küsimustes tipptasemel õigusteenuseid. Leiame teie vajadustele ja ärihuvidele vastavad konstruktiivsed ja kuluefektiivsed lahendused.

Aitame teil potentsiaalseid vaidlusi vältida, samuti oleme igakülgselt abiks juba tekkinud vaidlustes teie positsiooni parandamisega ning vaidluste lahendamisega.

Meie teenuste hulka kuulub nii välis- kui ka kodumaiste klientide esindamine vaidlustes:

  • vahekohtutes, sealhulgas alalistes ja kaasuspõhistes (ad hoc) vahekohtutes;
  • üld- ja halduskohtute kõigis instantsides;
  • riigi- ja haldusasutustes ning nende algatatud menetlustes (nt Maksu- ja Tolliametis, Tarbijakaitse Ametis, Andmekaitse Inspektsioonis jne);
  • Euroopa Liidu Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus;
  • Euroopa Komisjonis ning muudes Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes;
  • lepitusmenetluses ja muudes alternatiivsetes vaidluste lahendamise vormides;
  • kriminaal- ja väärteomenetluses;

Magnussoni piiriülene vaidluste lahendamise meeskond omab laialdast kogemust ning nõustab kliente ka rahvusvaheliste vaidluste lahendamisel.

Meie vaidluste lahendamise spetsialistid