Kilpailukieltolainsäädäntö uudistui – työnantajan korvausvelvollisuus laajeni

Kilpailukieltosopimuksia koskevan säännöksen (TSL 3 luku 5 §) lainsäädäntömuutos hyväksyttiin Eduskunnassa keskiviikkona 10.11.2021.

Jatkossa työnantajan on maksettava kilpailukieltosopimuksen sidonnaisuusajalta työntekijälle korvaus, joka vastaa enintään 6 kuukauden pituisissa kilpailukielloissa 40 prosenttia palkasta ja tätä pidemmissä kilpailukielloissa 60 prosenttia palkasta.

Aiemmin korvausvelvollisuus koski vain yli 6 kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia, mutta lakiuudistuksen voimaantulon jälkeen työnantajan pitää maksaa työntekijälle korvausta työsuhteen jälkeiseen aikaan kohdistuvasta kilpailukieltosopimuksesta riippumatta sen kestosta.

Uutena säännöksenä työnantaja voi kuitenkin vapautua maksuvelvollisuudesta irtisanomalla kilpailukieltosopimuksen työsuhteen aikana. Tällöin sovelletaan irtisanomisaikaa, joka vastaa kolmasosaa kilpailukiellon pituudesta, ollen kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Kilpailukieltosopimusta ei kuitenkaan ole mahdollista irtisanoa enää siinä vaiheessa, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Työnantajan korvausvelvollisuudesta huolimatta kilpailukieltosopimuksen tekemiseen vaaditaan jatkossakin erityisen painavia syitä.

Lakimuutos astuu voimaan 1.1.2022. Vanhojen kilpailukieltosopimusten osalta ehdotettuja muutoksia sovelletaan 1.1.2023 alkaen. Näin ollen korvausvelvollisuus koskee myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen.

”Nyt on oikea aika pohtia kilpailukieltoehdon tarpeellisuus ja muoto kuhunkin työ- ja johtajasopimukseen sopivaksi. Toimistomme lakimiehillä on vahva osaaminen työoikeudellisten kysymysten hoitamisesta, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Erityisosaamistamme ovat muun muassa työ- ja johtajasopimukset ja kilpailukieltosopimukset, sekä ristiriitatilanteet, kuten työsuhteen päättäminen, YT-menettelyt ja riidanratkaisu”, sanoo asianajaja Anu Vuori, joka johtaa Magnusson Suomen työoikeuden tiimiä.

Yhteystiedot

Anu Vuori

Attorney-at-law / Partner / Co-Head of Tampere / Head of Employment

Finland

Employment, Commercial, Corporate Immigration, Dispute Resolution, ESG and Sustainability, Insurance and financial services, International Arbitration, Media, Sports and Entertainment, Retail and consumers

Send me an email +358 40 147 9586