Asianajotoimisto Magnusson osana Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoshanketta Uudellamaalla

Asianajotoimisto Magnusson on mukana yhdistämässä voimia ja lisäämässä onnistuneiden omistajanvaihdosten määrää Uudellamaalla. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä paremmin ymmärtämään miten omistajanvaihdokset on hyvä suunnitella ja toteuttaa.

Magnussonin Suomen toimitusjohtaja ja osakas, asianajaja Tomi Merenheimo on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Tomi on ollut mukana satojen yrityskauppojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hänellä on myös laaja osaaminen ja kokemus erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeudesta sekä työoikeudellisista asioista. Tomi on itse myös yrittäjä ja tietää mitä yrittäminen vaatii.

”Olemme aktiivisesti mukana Suomen Yrittäjien toiminnassa ja avustamme useita pk-yrityksiä omistajanvaihdoksissa, yritysostoissa ja kansainvälistymisessä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään maailmalla. Kansainvälistyminen on monelle pk-sektorin yritykselle mahdollisuus kasvaa ja vahvistaa osaamistaan. Omistajanvaihdoksia edistävässä hankkeessa olemme aktiivisesti mukana kehittämässä konsepteja ja työkaluja omistajanvaihdosten edistämiseksi, emme pelkästään juridisen työn näkökulmasta vaan myös oikeudellista ulottuvuutta laajemminkin, yhdessä muiden kumppaneiden kanssa”, sanoo Tomi.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Uudellemaalle toimintamallit, joilla tavoitetaan ne yrittäjät ja omistajat, joille omistajanvaihdokset ovat ajankohtaisia lähivuosina. Hanke on aloitettu maaliskuussa 2021.

Uudellamaalla sijaitsevien yritysten määrä on noin kolmannes Suomen yrityksistä ja tällä hetkellä omistajanvaihdos on ajankohtainen noin 5 000 yritykselle*. Kaiken kaikkiaan Uudellamaalla noin 30 000 yritystä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana*.

”Suomen Yrittäjät vastaa hankkeen operatiivisesta toteutuksesta ja hallinnosta. Tavoitteemme on vaikuttaa siihen, että yritykset vaihtaisivat omistajaa nykyistä useammin, olisivat nykyistä kannattavampia ja kasvuhaluisempia. Tavoitteena on myös kasvattaa myyntikelpoisten yritysten ja myyntihaluisten yrittäjien lukumäärää ja ohjata heidät tarjolla olevien kehittämispalveluiden piiriin. Yritysten omistajanvaihdoksilla on merkittävä vaikutus koko Suomen talouden kannalta seuraavien vuosien aikana, osana uusien työpaikkojen luomista ja talouskasvua”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Arto Kämppi Suomen Yrittäjistä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa, jotka myös toimivat hankkeen rahoittajina: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin Yrittäjät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ja Uudenmaan Yrittäjät, Hämeen ELY-keskus, Yrityspörssi, Suomen Yrityskaupat ja Asianajotoimisto Magnusson.

*Tiedot ovat peräisin Suomen Yrittäjien tekemästä PK-yritysbarometrista, kevät 2021.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Magnusson
Tomi Merenheimo
toimitusjohtaja, asianajaja, osakas
tomi.merenheimo@magnussonlaw.com
M: +358 40 560 6101

Suomen Yrittäjät
Arto Kämppi
projektipäällikkö
arto.kamppi@yrittajat.fi
M: +358 40 354 7492

Yhteystiedot

Tomi Merenheimo

Attorney-at-law / Managing Partner Finland

Finland

Commercial, Capital Markets, China Desk, Corporate and M&A, Data Protection, Employment, Insurance and financial services, Intellectual Property, Japan Desk, Life sciences, Media, Sports and Entertainment, Real estate, Restructuring and Insolvency, Retail and consumers, Technology

Send me an email +358 40 560 6101