Omistajanvaihdokset – käytännönläheistä tietoa tarjolla syksyn 2021 webinaarissa

Omistajanvaihdokset ovat ajankohtaisia usealle yrittäjälle lähivuosina. Pelkästään Uudellamaalla noin 30 000 yritystä suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana*.

Omistajanvaihdosprosessin liikkeelle panevia tekijöitä ovat muun muassa eläköityminen, ammatinvaihto, tarve vapauttaa pääomaa tai eteen tulevat isot muutokset liiketoiminnassa, kuten kansainvälistyminen.

Ostajia löytyy myös pienille yrityksille. Yritystoiminnan aloittamisen riskit ovat monesti pienemmät jatkettaessa jo toimivaa yritystä kuin aloitettaessa täysin alusta. Edut korostuvat etenkin jo olemassa olevan liiketoiminnan ja asiakaskunnan osalta.

Omistajanvaihdos voi olla myös osittainen. Uusi omistaja voi tulla toimintaan mukaan pienellä osuudella ja tarvittaessa kasvattaa osuutta pikkuhiljaa. Tämä voi hälventää myyjän luopumisen tuskaa ja antaa aikaa sopeutua lopulliseen omistajanvaihdokseen. Osittainen omistajanvaihdos voi toimia esimerkiksi hyvänä ponnahduslautana nuorelle yrittäjälle, jolle tällä tavalla tarjoutuu mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja, pitää yllä alan osaamista ja vaikuttaa talouskasvuun.

Onnistunut omistajanvaihdos on monen tekijän summa ja onnistuneeseen lopputulokseen pääseminen vaatii huolellista suunnittelua. Yrittäjien pitää voida helposti löytää ne tahot, jotka tarjoavat palveluita koko prosessin ajalle, lähtien yrityksen myyntikuntoon laittamisesta aina vaihdoksen loppumetreille asti ja sen yli.

Yrittäjälle oikean yhteistyötahon ja käytännönläheisen tiedon löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämä vaatii selkeää viestintää yrittäjille päin, niin julkisilta tahoilta kuin yksityisiltä asiantuntijayrityksiltäkin. Yrittäjille pitää myös antaa mahdollisuus antaa palautetta saatavilla olevista palveluista ja mahdollisuus itse vaikuttaa. Yksi vaikuttamisen tapa on olla osana ns. case-esimerkkiä ja kertoa oma tarinansa ”näin onnistuin omistajanvaihdoksessa” -tyylisesti.

Yritysten omistajanvaihdoksilla on merkittävä vaikutus koko Suomen talouden kannalta seuraavien vuosien aikana ja siksi on tärkeää, että alalla toimivat palveluntuottajat ja Suomen valtio pystyvät luomaan oikeasti sellaiset toimintamallit, joilla tavoitetaan ne  yrittäjät ja omistajat, joille omistajanvaihdokset ovat ajankohtaisia lähivuosina.

Me Asianajotoimisto Magnussonilla olemme mukana palvelemassa yrittäjiä nyt käynnissä olevassa Uudenmaan omistajanvaihdoshankkeessa ja laajemminkin. Kehitämme aktiivisesti konsepteja ja työkaluja omistajanvaihdosten edistämiseksi sekä avustamme muun muassa yrityskauppaneuvotteluissa, yrityskauppakohteiden valuaatioissa, sopimusoikeudessa sekä työjuridiikassa.

Tuleva syksyn webinaari

Syksyllä 2021 järjestämme yhteisen webinaarin Suomen Yrittäjien kanssa, joka vastaa Uudenmaan hankkeen operatiivisesta toteutuksesta ja hallinnosta. Webinaarin aiheena on valmistautuminen omistajanvaihdokseen ja tilaisuudessa keskustelemme käytännönläheisesti omistajanvaihdosprosessista sekä siihen liittyvistä käytännön toimista.

Haluamme antaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa tilaisuuden sisältöön. Suunnitteletko omistajanvaihdosta, mutta et tiedä kuinka lähteä liikkeelle. Onko sinulla kysymyksiä omistajanvaihdokseen liittyvästä juridiikasta? Mitä tietoa tarvitset?

Kuulemme mielellämme ehdotuksia toivotusta sisällöstä ja huomioimme osallistujien tarpeita myös muissa tulevissa webinaareissamme. Voit lähettää meille viestiä anonyymisti tämän linkin kautta: vastaa kyselyyn

Palaamme syksyn webinaarin aikatauluun ja sisältöön lähempänä ajankohtaa.

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Magnusson

Taina Tervonen, markkinointi, taina.tervonen@magnussonlaw.com, M: +358 50 568 9793.

Tomi Merenheimo, toimitusjohtaja, osakas, asianajaja, tomi.merenheimo@magnussonlaw.com, M: +358 40 560 6101.

Suomen Yrittäjät

Arto Kämppi, projektipäällikkö, Uudenmaan Omistajanvaihdos -hanke, arto.kamppi@yrittajat.fi, M: +358 40 354 7492

*Tieto on peräisin Suomen Yrittäjien tekemästä PK-yritysbarometrista, kevät 2021.

Yhteystiedot

Tomi Merenheimo

Attorney-at-law / Managing Partner Finland

Finland

Commercial, Capital Markets, China Group, Corporate and M&A, Data Protection, Employment, Insurance and financial services, Intellectual Property, Life sciences, Media, Sports and Entertainment, Real estate, Restructuring and Insolvency, Retail and consumers, Technology

Send me an email +358 40 560 6101