Suomen yrityskauppavalvonnan soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi

Hallitus antoi syyskuussa 2022 esityksensä eduskunnalle kilpailulain yrityskauppojen ilmoituskynnyksen laajentamisesta (HE 172/2022 vp). Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat tulee ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KVV), jonka tehtävänä on muun muassa puuttua yrityskauppoihin, joiden katsotaan estävän tehokasta kilpailua Suomessa.

Yrityskaupan osapuolten liikevaihdot määrittävät sen, tuleeko yrityskauppa KKV:n tutkittavaksi. Nykyään suunniteltu yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV:n tekemän selvityksen mukaan liikevaihtorajat ovat nykyisellään liian korkeat Suomen kansantalouden kokoon nähden.

Esitetty muutos alentaa nykyisiä liikevaihtorajoja siten, että tulevaisuudessa yrityskauppailmoitus tulisi tehdä, jos osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi kummankin osalta 10 miljoonaa euroa.  Muutoksen myötä liikevaihdon laskeminen perustuisi Suomessa kertyneeseen liikevaihtoon.

Muutos johtaisi siihen, että yhä useampi yrityskauppa tulisi laajennetun ilmoitusvelvollisuuden myötä KKV:n tutkittavaksi. Esityksen tavoitteena on estää markkinoiden haitallista keskittymistä ja kuluttajiin kohdistuvaa hintojen nousua, mutta samalla se tuo lisäelementin yrityskauppojen suunnitteluun.

Lisätietoja asiasta ja kilpailuoikeuteen liittyvistä kysymyksistä antavat:

Ville Salonen, Attorney-at-law / Partner / Chairman of Magnusson International

Tomi Merenheimo, Attorney-at-law / Managing Partner Finland

Lilli Parbo, Specialist Associate, M&A

Lisätietoja esitetystä muutoksesta ja KKV:n selvityksestä luettavissa:

https://tem.fi/-/kilpailulain-muutokset-ehkaisisivat-markkinoiden-haitallista-keskittymista

https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2021-kkv-selvityksia-7-2021-selvitys-yrityskauppavalvonnan-ilmoitusvelvollisuuden-muutostarpeista.pdf

Yhteystiedot

Ville Salonen

Attorney-at-law / Partner / Head of ESG & Sustainability

Finland

ESG and Sustainability, Commercial, Corporate and M&A, Data Protection, Dispute Resolution, Employment, Intellectual Property, Japan Desk, Media, Sports and Entertainment, Real estate, Tax, Technology

Send me an email +358 46 814 1441
Tomi Merenheimo

Attorney-at-law / Managing Partner Finland

Finland

Commercial, Capital Markets, China Desk, Corporate and M&A, Data Protection, Employment, Insurance and financial services, Intellectual Property, Japan Desk, Life sciences, Media, Sports and Entertainment, Real estate, Restructuring and Insolvency, Retail and consumers, Technology

Send me an email +358 40 560 6101