Magnusson biträdde Quanterix Corporation

Magnusson biträdde Quanterix Corporation vid dess förvärv av bioteknikföretaget UmanDiagnostics, världsledande producent av antikroppar för detektering av neurologiska skador.

Quanterix Corporation är noterat vid NASDAQ och utvecklar högteknologiska plattformar för analys av biomarkörer vid forskning inom neurologi.

Magnussons team bestod av bland andra Anders Bäckman (Corporate/M&A), Helena Rönqvist (IP/IT), Karolin Eklund (Arbetsrätt) och Caroline Landerfors (Försäkring/Regulatory).