Nyheter

Offentligt upphandlat ramavtal kan ge leverantörer ensa ...

Sammanfattning Högsta domstolen (”HD”) klargör i dom den 30 juli 2021 i mål T 4071-20 att ett offentligt upphandlat ramavtal...

Läs artikeln

Fler nyheter

Kategori