AI inom investeringstjänster

Nytt uttalande från ESMA

ESMA (European Securities and Market Authority) har kommit med ett nytt uttalande (”initial guidance”) för företag som använder AI vid investeringstjänster riktade mot konsumenter, eller tredjepartsverktyg som används av personal på sådana företag (såsom Chat GPT och Google Gemini).

Användningen av AI får inte göra avsteg från de organisatoriska aspekterna under MiFID II-regelverket, såsom kravet att agera i kundens bästa intresse.

Potential och risker

ESMA menar att AI-teknologi kan ha fördelar och bidra till effektivitet, innovation och förbättrat beslutsfattande men också innebära inneboende risker, exempelvis:

  • Algoritmisk partiskhet och datakvalitetsproblem
  • Bristande transparens rörande beslutsfattande
  • Överberoende av AI för beslutsfattande
  • Integritets- och säkerhetsproblem avseende insamlad data.
AI och MiFID II

ESMA menar att användningen av AI kommer omfattas av kraven under MiFID II-regelverket. Detta innefattar bl.a. krav på kundsupport, åtgärder för att upptäcka bedrägerier, riskhantering, compliance samt stöd till företag vid tillhandahållande av investeringsrådgivning och portföljförvaltning.

ESMA och nationella myndigheter följer utvecklingen

ESMA och FI

ESMA, i egenskap av en del av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn, som de nationella tillsynsmyndigheterna, likt Finansinspektionen, kommer att följa utvecklingen inom AI.

Det är inte osannolikt att man på sikt kommer att publicera skarpare nationella eller EU-baserade riktlinjer kring användandet av AI.

Vill du diskutera mer om detta område? Hör av dig till  Lars Törner Larsson och Marcus Wallin hos oss på Magnusson.

Contact me and learn more