Magnusson har biträtt Clean Energy-Tech bolaget Aira i ett partnerskap med Ferroamp

Magnusson har varit legal rådgivare åt clean energy-tech bolaget Aira i etableringen av ett partnerskap med green-tech bolaget Ferroamp för att lansera gemensamma energilösningar på den europeiska marknaden. Detta partnerskap representerar ett betydande framsteg inom utvecklingen av innovativa energilösningar anpassade för denna marknad.

Med huvudkontor i Stockholm strävar Aira efter att bli Europas ledande varumärke inom clean energy-tech sektorn. Aira grundades 2022 av Vargas och har som mål att påskynda övergången till elektrifiering av uppvärmning i hemmet genom att möjliggöra övergången till värmepumpar och andra rena energilösningar. Aira erbjuder en bred portfölj av energisparande lösningar för europeiska konsumenter.

Magnussons team har bestått av Tobias Edenman, Melina Trydegård och Erik Fröström.

Contact me and learn more