Magnusson rådgivare till Söderberg & Partners vid nyemission till KKR och TA Associates

Magnusson har varit legal rådgivare till Söderberg & Partners i samband med en nyemission om cirka 3 miljarder SEK. Det nya kapitalet tillhandahålls av de befintliga minoritetsägarna KKR och TA Associates. Kapitaltillskottet kommer att stödja Söderberg & Partners fortsatta expansion på alla dess marknader, med särskilt fokus på de senaste etableringarna i Spanien och Storbritannien.

Magnussons team bestod av Anders Bäckman, Carl Insulander, Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst.

Mer information om transaktionen finns att läsa i Söderberg & Partners pressmeddelande.

Contact me and learn more