Magnusson har biträtt YLLW vid förvärv av SOECO

Magnusson har varit legal rådgivare åt YLLW i samband med förvärvet av en majoritetspost i SOECO, en ledande aktör inom återbruk och renovering av möbler och inredning.

Förvärvet stärker YLLWs position som branschledare inom den cirkulära omställningen avseende möbler och inredning.

Magnussons team bestod av Anders Bäckman, Carl Insulander och Marcus Wallin.

Contact me and learn more