Magnusson legal rådgivare när Nivika Fastigheter tar in 300 mkr i nyemission

Magnusson Advokatbyrå har assisterat från investerarsidan när Nivika Fastigheter tagit in 300 mkr i nyemission. Nivika Fastigheter avses att börsnoteras under fjärde kvartalet 2021. Investmentbolaget Öresund utgjorde största investerare med ett investerat kapital om 75 mkr.

Nivika äger 120 fastigheter med både kommersiella lokaler och bostäder framför allt lokaliserade i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har som mål att fastighetsportföljens värde ska uppgå till 10 miljarder kronor år 2024 varav 60 procent ska utgöras av bostäder.

Magnussons team bestod av Eric Cederström, Robert Karlsson och Aleksandra Szabat.

Contact me and learn more