Magnusson rådgivare till Cernera vid försäljning av fastigheter för 455 mkr

Magnusson har varit rådgivare till Cernera Fastigheter AB vid försäljningen av tre fastigheter i Borås med ett underliggande fastighetsvärde om 455 mkr till börsnoterade Randviken Fastigheter AB (publ). Totalt omfattar portföljen ca 22 700 kvm uthyrningsbar area.

Cernera Fastigheter, med huvudkontor i Borås, är mitt i en snabb expansion med målet att bli en större nationell fastighetsutvecklare. Med flertalet vunna markanvisningstävlingar och förvärv runt om i Sverige har Cernera under senaste tiden ökat sin närvaro på flera orter.

Tobias Edenman var ansvarig delägare för transaktionen.

Contact me and learn more