Magnusson rådgivare vid fastighetsförsäljning till joint venture samägt av OBOS och JM

Magnusson har varit legal rådgivare åt ett brittiskt Family Office vid försäljning av fastigheten Lyckebacken 5 i Lund till ett joint venture som ägs 50-50 av OBOS Nya Hem AB och JM AB. Transaktionsvärdet uppgår till ca 720 miljoner.

Magnussons team har bestått av Tobias Edenman, Melina Trydegård och Erik Fröström

För mer information om transaktionen hänvisar vi till: https://www.jm.se/om-oss/nyhetsrum/2022/jm-forvarvar-fastighet-genom-joint-venture-for-utveckling-av-totalt-2-500-bostader-i-lund/A175415CB80C54B0/

Contact me and learn more