Magnusson har biträtt Kressner Fastigheter AB vid försäljning av industrifastighet i Täby

Magnusson har varit legal rådgivare till Kressner Fastigheter AB i samband med en indirekt försäljning av industrifastigheten Linjalen 3 i Täby till Bilgrossisten i Sverige AB.

Magnussons team har bestått av Tobias Edenman och Erik Fröström.

 

Contact me and learn more