Magnusson har biträtt Cernera Fastigheter AB vid förvärv av en fastighet i Borås

Magnusson har varit legal rådgivare till Cernera Fastigheter AB vid förvärv av fastigheten Borås Raklinjen 2. Fastigheten innehåller lager-, industri- och kontorslokaler.

Cernera Fastigheter, med huvudkontor i Borås, bedriver verksamhet på ett tiotal orter runt om i Sverige.

Magnussons team har bestått av Tobias Edenman och Erik Fröström.

Mer information om Cernera och förvärvet finns att läsa i deras pressmeddelande >

Contact me and learn more