Magnusson rådgivare till Söderberg & Partners vid nyemission till KKR

Magnusson har varit legal rådgivare till Söderberg & Partners i samband med en nyemission om cirka 2,3 miljarder SEK. Hela emission täcks av medel som förvaltas av KKR, en av bolagets minoritetsägare.

Det nya kapitalet kommer att användas för att understödja Söderberg & Partners fortsatta expansion i de länder som bolaget bedriver verksamhet i, med särskilt fokus på Storbritannien och Spanien där bolaget etablerade sig tidigare under året. På den svenska marknaden kommer kapitaltillskottet bland annat användas till att stötta tillväxten av bolagets sparplattform Levler.

Magnussons team leddes av Anders Bäckman, Carl Insulander och Ebba Svalling.  

Mer information om transaktionen finns att läsa i Söderberg & Partners pressmeddelande.

Contact me and learn more