Morvarid Dorkhan Nilsson utnämnd till ny ordförande för Magnusson International

Magnusson International har utsett Morvarid Dorkhan Nilsson till ny ordförande för Magnussons internationella kommitté. Morvarid är ansvarig för Magnussons Commercial & Regulatory avdelning i Sverige och har över 20 års erfarenhet av affärsjuridiskt arbete i Sverige och internationellt.

Morvarids utnämning

Morvarids utnämning utgör en integrerad del av Magnussons strategiska arbete för att säkra fortsatt framgång och tillväxt. Hennes klara vision är att ytterligare stärka byråns position som en modern och diversifierad internationell affärsjuridisk advokatbyrå med stark närvaro i Norden, Baltikum och internationellt.

Morvarid är en erfaren och respekterad advokat med stort engagemang för att leverera högkvalitativa lösningar som möter klienternas komplexa affärsbehov på den globala marknaden samt för jämställdhet och inkludering. Hon är väl positionerad för att leda Magnusson in i framtiden.

Läs mer om utnämningen här:

För mer information, kontakta:

Carolina Jonsson, PR-ansvarig Magnusson carolina.jonsson@magnussonlaw.com

Contact me and learn more