AI Webinar

Euroopa Liidu tehisintellekti määrusest on saamas maailma esimene kõikehõlmav tehisintellekti reguleeriv seadus, mis kehtestab kohustused nii era- kui avalikule sektorile. Tehisintellekti seaduse eesmärgiks on leida tasakaal regulatsiooni ja innovatsiooni vahel, tagades, et tehisintellekt oleks Euroopas ohutu, austab põhiõigusi ja edendab innovatsiooni ja konkurentsivõimet.   

Sellest tulenevalt viivad meie vandeadvokaadid läbi 23.aprillil kell 11.00-12.00 läbi webinari.

Webinaril kaetakse erinevaid teemasid:  

  • Keda antud määrus puudutab; 
  • Praktilised juhised ettevõtetele; 
  • Kuidas mõjutab antud seadus ettevõtteid, kes tegutsevad põhjamaades ja baltikumis; 
  • Q&A. 

Seminari viivad läbi:  

Registreeri webinarile siin

Näeme webinaril!