Ärinime broneerimine: mida tuleb silmas pidada

Alates 1. märtsist 2024 jõustusid Eestis olulised muudatused äriregistri seaduses ja äriseadustikus, tuues ühtlasi kaasa ärinime broneerimise võimaluse. Ärinime saavad broneerida nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Pahatahtlikke broneeringute vältimiseks on ühe isiku kohta lubatud üks ärinime broneering kuueks kuuks, mida saab mõjuval põhjusel ühe korra pikendada kolme kuu võrra. Broneeringu pikendamise avaldus tuleb registrile esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne esialgse broneeringu kehtivuse lõppu. Sama nime sama isik teist korda broneerida ei saa.

Milleks ärinime broneerida?

 • Broneerimine on hea viis oma brändi nime väärtuse ning antud brändi tehtavate investeeringute kaitsmiseks;
 • Broneerides on võimalik kinnitada ärinime saadavus;
 • Lisaaeg juriidilisteks toiminguteks – broneerimine annab soovitud nime lühiajalise kinnipidamise võimaluse, andes seejuures näiteks aega juriidilise isiku registreerimiseks vajalike toimingute planeerimiseks ja lõpuleviimiseks. See võimaldab vajaliku paberimajanduse lõpetamist, ilma et peaks riskima protsessi käigus valitud nimest loobumisega;
 • Brändi äratundmise suurendamine – ärinime broneerides saavad ettevõtted alustada kaubamärgi tuntuse loomisega juba enne oma kaupade või teenuste müügi alustamist;
 • Nime broneerimine enne kaubamärgi registreerimist (mis on aeganõudev ja tasuline protsess) võimaldab oma registreeritavat kaubamärki osaliselt juba varem kaitsta.

Ärinime broneerimiseks vajalikud toimingud:

 1. Koostada e-äriregistri portaalis ärinime broneerimise avaldus.

Avalduse koostamisel on oluline lisada järgnev info:

 • Juriidilise isiku õiguslik vorm, mis hakkab broneeritud ärinime kasutama. Broneeritud ärinime saab kasutada ainult valitud õiguslikul vormil (osaühing või aktsiaselts). Kui broneerida ärinimi OÜ-le (nt “OÜ X”), siis on broneeringu ajaks võimalik kaitse saada vaid “OÜ X” nimele, mitte aga “AS X” nimele – selleks tuleb teha eraldi broneering.
 • Põhitegevusala, millel ärinime kasutada sooviv juriidiline isik tegutseb. Broneeritud ärinime ei saa kasutada teiste tegevusaladega juriidiline isik, kuigi see ei välista tegevust teistel aladel. Tegevusalast registrile teatamisel kasutatakse Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatorit (EMTAK).
 • Soovitud broneeritav ärinimi ja nimekuju. Äriühingu ärinimi peab selgesti eristuma teistest registrisse kantud ja broneeritud äriühingute ärinimedest. Nimi ei tohi sisaldada teise isiku kaitstud kaubamärki ilma notariaalselt kinnitatud või digitaalallkirjastatud nõusolekuta. Ärinimi ei tohi olla eksitav ettevõtja õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas. Samuti ei tohi nimi olla vastuolus heade kommetega. Nimekuju tähendab viisi, kuidas õiguslik vorm on nimes esitatud. Nimekujud võivad olla näiteks järgnevad: Osaühing X, osaühing X, X osaühing, X Osaühing, OÜ X, X OÜ.
 • Füüsilise isikuna nime broneerides tuleb lisada ka e-posti aadress, kuhu vajalikke dokumente ja infot saab edastada. Juriidilise isikuna broneerides ei pea e-posti aadressi lisama, kuna see on äriregistrist leitav.
 • Vajadusel saab lisada näiteks kaubamärgi omaniku nõusoleku kaubamärgiga kaitstud nime kasutamiseks.
 1. Avaldus allkirjastada.
 2. Tasuda riigilõiv 150 eurot.
 3. Esitada avaldus äriregistrile.

Mida veel tähele panna?

 • Äriühing, kes soovib kasutada broneeritud nime, peab saama nõusoleku isikult, kes on selle broneerinud. Ärinime broneerinud isiku nime on võimalik näha e-äriregistri nimeotsingu päringust. Nõusolek tuleb lisada broneeritud ärinime äriregistrisse kandmise avaldusele.
 • Ärinime kasutuselevõtuks tuleb esitada esmakande- või muutmiskandeavaldus, kus soovitud nime saab valida. Avalduse peab allkirjastama (või lisama dokumendina nõusoleku) nime broneerinud isik (juriidilisest isikust broneerija korral esindusõiguslik isik, näiteks juhatuse liige). Avaldus tuleb esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne broneeringu kehtivuse lõppu.
 • Kui ärinime broneeringu kehtivuse jooksul ei ole broneeritud ärinimega äriühingut äriregistrisse kantud, kustutab registripidaja broneeringu omal algatusel.
 • Ärinime broneeringu saab tühistada, esitades sellekohase avalduse registripidajale. Tasutud riigilõivu broneeringu tühistamisel ei tagastata.

Meie advokaadibüroo spetsialistid on valmis teid aitama, kui teil tekib lisaküsimusi või vajate täiendavat abi.