Handfasta tips vid utköp av anställda

Den rådande situationen är på många sätt exceptionell och förutom trycket på sjukvården är det många företag som kämpar för att hålla verksamheten igång med kraftiga intäktsbortfall. Många har tvingats permittera sina anställda eller kanske till och med erbjuda de anställda så kallade ”utköp”. Nedan går vi kort igenom några handfasta tips vid utköp.

Vad är ett ”utköp”?

Ett utköp innebär att den anställde och arbetsgivaren avtalar om att anställningen ska upphöra. I praktiken kan det innebära att den anställde medges arbetsbefrielse samtidigt som den anställde erhåller uppsägningslön under en viss överenskommen period. För vissa typer av positioner erbjuds ibland även så kallade avgångsvederlag, en ekonomisk klumpsumma, vid utköpsavtal.

Hur vet man om överenskommelsen är på en rimlig nivå ?

Vad som utgör ett rimligt utköpsavtal beror på den specifika situationen. Inom exempelvis vissa branscher är ersättningen vid utköp typiskt sett högre än inom andra branscher. Det är dock under alla omständigheter bra att ha i åtanke att det är fråga om en ömsesidig överenskommelse och att det därför inte finns något hinder mot att närmare förhandla om villkoren för överenskommelsen. Som exempel kan det för den anställde vara en bra idé att förhandla en längre löptid av uppsägningslönen för det fall den anställde närmar sig pensionsåldern och därför har svårt att hitta en annan anställning.

Viktiga utgångspunkter i korthet:
  • Gå igenom bestämmelserna i utköpsavtalet i lugn och ro. Som arbetsgivare bör du ge den anställde viss betänketid för återkoppling och som anställd bör du överväga att anlita juridiskt ombud för att granska och förhandla villkoren.
  • Se till att reglera vad som gäller för eventuella förmåner under avtalets löptid.
  • Ange tydligt om uppsägningslönen ska vara avräkningsfri vid arbetsbefrielse.
  • Ange tydligt vid vilka tidpunkter utbetalning av ersättningen ska ske.

Avslutningsvis är det värt att poängtera att allmänna avtalsrättsliga principer gäller i samband med ingående av en överenskommelse om att anställningen ska upphöra. Om den anställde mer eller mindre tvingas till att gå med på ett utköpsavtal kan det därför komma att angripas med stöd av till exempel reglerna om ogiltighet i avtalslagen.

Om du behöver hjälp med utformandet och förhandlandet av utköpsavtal är du välkommen att kontakta oss på Magnusson för rådgivning. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet och bistår er med juridisk rådgivning inom såväl arbetsrättsliga som affärsjuridiska frågor.

Contact me and learn more