Magnusson har biträtt Lassila & Tikanoja vid förvärv av PF Industriservice AB

Magnusson har biträtt Lassila & Tikanoja i samband med förvärvet av hundra procent av aktierna i PF Industriservice AB genom koncernbolaget Sand & Vattenbläst i Tyringe AB.
Lassila & Tikanoja, noterat på NASDAQ Helsinki, är en ledande leverantör av hållbara fastighetstjänster i Finland och Sverige.

PF Industriservice AB är en leverantör av miljö- och industriella saneringstjänster i mellersta och norra Sverige.

Magnussons team bestod av Anders Bäckman, Carl Insulander och Marcus Wallin.

Contact me and learn more