L. Darulienė apie koncentracijos sandorius: pandemija nepalengvino įmonių susijungimų

COVID-19 pandemija įmones paveikė skirtingai: vienoms atnešė nemažai komercinių ir finansinių sunkumų, o kitoms tapo proga apsvarstyti verslo įsigijimo ar įmonių susijungimo klausimus. Teisininkai pataria, kad šiuo laikotarpiu planuojant įsigyti įmones per koncentracijų sandorius derėtų nusiteikti ilgesnei nei paprastai šių sandorių nagrinėjimo trukmei.

„Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (KT) dar pavasarį prabilo apie tai, kad dėl pandemijos sukeltų ribojimų įmonių įsigijimų ir koncentracijų nagrinėjimas gali pasunkėti ir pailgėti. To priežastis – institucijai gali būti sudėtingiau gauti atvejo nagrinėjimui reikalingą informaciją. Todėl planuojantiems tokius sandorius šiuo laikotarpiu rekomenduotume numatyti kiek ilgesnę koncentracijos nagrinėjimo procedūrą“, – sako advokatų kontoros „Magnusson ir partneriai“ advokatė Lina Darulienė.

KT nesudėtingus pranešimus apie koncentracijas pernai nagrinėjo vidutiniškai 17 darbo dienų, o reikalaujančius išsamios teisinės ir ekonominės analizės – 76 darbo dienas.

Pajamų ribos lemia tai, ar reikia leidimo

Koncentracijos priežiūros procedūra yra privaloma ne kiekvienam atvejui įsigyjant verslą. Ji taikoma, jeigu sandorį, kuriuo vykdoma koncentracija, sudaro įmonės, kurių pajamos viršija teisės aktuose numatytas ribas. Šiuo metu apie koncentraciją privaloma pranešti KT ir gauti jos leidimą, jeigu visų koncentracijos dalyvių bendrosios suminės pajamos Lietuvoje paskutiniais prieš sandorį ūkiniais metais viršija 20 mln. eurų, o kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijos dalyvių pajamos yra didesnės nei 2 mln. eurų.

Jeigu dėl planuojamo verslo įsigijimo gali atsirasti konkurencijos ribojimų, tokiai koncentracijai leidimas nesuteikiamas. „Tokiu atveju sandorio šalys turi dvi išeitis: arba jo atsisakyti, arba siūlyti institucijai priemones, kurios pašalintų konkurencijos ribojimus“, – sako advokatė.

Ji teigia, kad vis dėlto pandemija ne tik tapo iššūkiu verslams, bet ir reikalauja beprecedentinių situacijų analizių koncentracijos sandorius stebinčių institucijų veikloje. Vienas pavyzdžių – internetinės prekybos milžinės „Amazon“ sprendimas įsigyti dalį maisto pristatymo bendrovės „Deliveroo“. Konkurencijos priežiūrą atliekanti institucija Didžiojoje Britanijoje įžvelgė riziką, kad toks sandoris gali pakenkti konkurencijai, tačiau koncentracijos dalyvės argumentavo, jog tai vienintelis būdas išgelbėti COVID-19 poveikį patyrusią bendrovę.

Institucija atliko itin plataus masto tyrimą, analizavo COVID-19  poveikį įmonės veiklai ir nustatė, jog maisto pristatymo rinka atsigauna daug sparčiau, nei buvo tikimasis pandemijos pradžioje, todėl įmonė gali veikti rinkoje.

Vis dėlto leidimas sandoriui buvo duotas argumentuojant, kad mažumos akcijų paketo įsigijimas nesukelia konkurencinių problemų rinkoje, tačiau su išlyga, jog didesnės įtakos įgijimas vėl reikalautų naujos konkurencijos problemų analizės.

Svarbu įsigyjant tiek įmonių akcijas, tiek turtą

Nesilaikantiems privalomos koncentracijos priežiūros procedūros gresia bauda, siekianti iki 10 proc. metinių bendrųjų pajamų. Be to, jei dėl sandorio kyla konkurencijos problemų, įmonei papildomai tenka šalinti neigiamas koncentracijos pasekmes, pvz., parduoti verslą.

Advokatė sako ne sykį susidūrusi su klaidinga nuomone, kad apie koncentraciją nereikia pranešti, jei yra įsigyjamas ne konkuruojantis verslas arba rinkos dalys mažos. „Svarbu įvertinti, ar keičiasi įgyjamo verslo kontrolė ir ar besikoncentruojančių įmonių pajamos viršija teisės aktuose nustatytas bendrųjų pajamų ribas. Įmonių veikla nėra svarbi vertinant, ar reikia kreiptis leidimo koncentracijai, ji tokia tampa vėlesniame etape, vertinant koncentracijos poveikį rinkoms“, – aiškina L. Darulienė.

Dažni ir atvejai, kai įmonės mano, jog apie koncentraciją reikia pranešti tik tais atvejais, kai yra įsigyjamos įmonių akcijos. Vis dėlto koncentracija gali būti vykdoma ir įsigyjant turtą ar jo dalį, svarbu, kad jis būtų laikomas verslu ir generuotų apyvartą tam tikroje rinkoje.

Įmonės gali nepagalvoti apie koncentracijos priežiūros procedūrą steigdamos naują bendrą įmonę ar įgydamos bendrą įmonės kontrolę. „Dažnai klaidingai manoma, jog bendros įmonės steigimu negali būti vykdoma koncentracija, nes nauja įmonė nevykdo veiklos ir neturi pajamų. Tačiau tokiu atveju koncentracijos dalyviais laikomos įmonės, kurios steigia bendrą įmonę ar įgyja jos kontrolę, todėl būtent jų pajamos yra skaičiuojamos vertinant, ar reikalingas leidimas“, – atkreipia dėmesį pašnekovė.

Namų darbams – konkurentų veiklos įvertinimas

Planuojantiems verslo, ypač konkuruojančio, įsigijimą advokatė pataria įsivertinti du svarbius dalykus: kokiose rinkose veikia koncentracijoje dalyvaujančios įmonės ir kaip tose rinkose pasikeis situacija po sandorio bei konkurentų duomenis.

„Svarbiausia, o kartu ir sudėtingiausia, yra identifikuoti rinkas, kurioms sandoris darys konkurencinį poveikį, o tam tenka išanalizuoti ne tik besikoncentruojančių įmonių, bet ir visų jų įmonių grupių veiklas. Svarbu nustatyti veiklas ir teritorijas, kuriose įmonės veikia kaip konkurentai ar potencialūs konkurentai, bei įmones siejančius ar galinčius sieti tiekimo santykius.

Taip pat svarbu įvertinti, kokiose valstybėse veikia besikoncentruojančios įmonės ir jų grupės įmonės, kadangi leidimą koncentracijai gali tekti gauti ne vienoje valstybėje. Toks išankstinis vertinimas reikalauja finansinių ir laiko resursų, tačiau jis gali apsaugoti nuo dar didesnių išlaidų, jeigu sandorio būtų neįmanoma užbaigti negavus leidimo“, – sako L. Darulienė.

Konkurentų duomenų – apyvartų ir veiklos apimčių – analizė reikalinga konkurencinio poveikio įvertinimui. Tai padės kiek įmanoma tiksliau įvertinti atitinkamos rinkos bendrą dydį ir planuojamame koncentracijos įmonių padėtį jose. Šis aspektas svarbus, nes jei po sandorio bendra rinkos dalis viršytų 40 proc., tai gali būti pirmasis konkurencijos problemų identifikatorius, kuris rodytų, jog leidimas sandoriui gali būti ir nesuteiktas.

L. Darulienė atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvoje yra įtvirtinta teisė KT inicijuoti koncentracijos priežiūros procedūrą savo iniciatyva, net jeigu įmonėms ir nėra pareigos kreiptis leidimo. Paprastai taip nutinka, jei KT kyla įtarimų, kad dėl sandorio gali būti sukuriama dominuojanti padėtis tam tikrose rinkose. Tokia teise ši institucija gali pasinaudoti per 12 mėn. nuo sandorio sudarymo datos, o nustačiusi konkurencijos ribojimus, ji gali įpareigoti verslą įsigijusį asmenį juos pašalinti.

Parengta pagal 2020-10-30 pranešimą žiniasklaidai