Magnusson sėkmingai apgynė klientą pirmojoje Lietuvoje mokestinio ginčo dėl netinkamo Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo byloje

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė svarbų sprendimą pirmojoje tokio pobūdžio Lietuvos teismų praktikoje mokestinio ginčo byloje, kurioje klientą – mokesčių mokėtoją su nepagrįstai įregistruota skola muitinei – sėkmingai atstovavo Magnusson Lietuva partneris, advokatas, muitų teisės ekspertas Eligijus Vinckus.

Ši byla – unikali savo teisinės problemos požiūriu dėl netinkamo Bendrijos muitinės kodekso 201 str. 3 d. įgyvendinimo: kiekviena Bendrijos valstybė narė turėjo apsibrėžti skolininkų pripažinimą reglamentuojančias nuostatas, tačiau Lietuvoje tai nebuvo padaryta. Dėl šios priežasties mokesčių mokėtojas buvo pripažintas solidariu skolininku, nepaisant to, kad Sąjungos muitų teisės aktų leidėjas Bendrijos muitinės kodekso 201 str. 3 d. 2 pastraipos taikymą išimtinai susiejo su „galiojančių nacionalinių nuostatų“, kuriose būtų nustatytos šios normos taikymo sąlygos, priėmimu.

Atsižvelgiant į tai, LVAT konstatavo, kad Sąjungos įstatymų leidėjas, vartodamas žodžius „gali būti“ aiškiai sutiekė valstybėms narėms teisę „skolininko“ sąvoką nacionalinėmis nuostatomis išplėsti aptariamoje Bendrijos muitinės kodekso nuostatoje numatytais asmenimis. Savo ruožtu, priimtas sprendimas, kad, nesant atitinkamų „galiojančių nacionalinių nuostatų“, asmuo negali būti pripažintas skolininku pagal Bendrijos muitinės kodekso 201 str. 3 dalies antrą pastraipą, net jei jis atitinka šioje nuostatoje numatytus požymius.

Plačiau žr. 2021-01-06 LVAT nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1816-442/2020.