Magnusson slutför ett av Sveriges största fastighetsmål

Målet har handlat om uppsägningen av tomträttsavtalet avseende Bergs oljehamn i Nacka. Oljedepåverksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1959. Nacka kommun har under de senaste tjugo åren planerat för en tätare och mer varierad stadsutveckling på västra Sicklaön där aktuell fastighets ligger.
Kommunens planering omfattar bland annat uppförande av 13 500 bostäder. Magnusson har biträtt kommunen sedan 2014.

Efter många år av förhandlingar har kommunen och Circle K träffat en förlikning som såväl säkerställer Nackas ambition att uppföra bostäder som tryggar bolagets möjlighet att förse Mälardalen med flytande drivmedel.

Förlikningen innebär att Circle K:s tomträttsavtal upphörde den 31 december 2018 och ersattes med ett arrendeavtal. Överenskommelsen innebär att Circle K kommer att vara verksamma på Bergs drivmedelsdepå fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren kommer verksamheten att vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten.

Målet har i huvudsak hanterats av Mårten Tagaeus och Erik Svedlund på Magnussons Göteborgskontor.