Koondamise protsessi põhietapid: ülevaade tööandjale

Koondamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine ei kuulu kindlasti kõige meeldivamate tööülesannete hulka, ent vahel tuleb ettevõtte säilitamiseks ja uute võimaluste leidmiseks otsustavalt kärpida just tööjõuga seotud kulusid.
Tööandja jaoks on koondamist kavandades oluline olla aegsasti kursis kõigi oluliste seadusest tulenevate nõuetega, et vältida hilisemaid ebameeldivusi, tülikaid vaidlusi ning võimalikku maine- ja varalist kahju.

Meie tööõiguse spetsialist Nele Laas on koostanud praktilise tööriista tööandjatele – ülevaatliku tabeli, kus  toome välja koondamise keerulise protsessi põhietapid, seadusest tulenevad nõuded ja tööandja riskid.

Koondamise protsessi seaduslik raamistik 2024