Magnusson rådgivare till Higab i fastighetstransaktion med underliggande fastighetsvärde på drygt 1,8 mdr SEK

Magnusson biträdde Higab AB vid försäljningen av tre fastigheter på Medicinareberget i Göteborg omfattande 52 800 kvm uthyrningsbar yta till ett underliggande fastighetsvärde om 1 875 miljoner kronor till Platzer. Tillträde till de sista två fastigheterna ägde rum i början av december 2021.

Magnussons team bestod i huvudsak av partners Jonas Bergquist (M&A), Mårten Tagaeus (Fastighet) och Eric Cederström (Skatt), med biträde av Eduard Suurküla (M&A, Fastighet), Carl Cronqvist (Fastighet) och Johan Sparrman (M&A, Fastighet)

Contact me and learn more