L.Ramanauskaitė: chaoso ir naujų galimybių 2020-ieji

2020-ieji metai baigiasi. Nenuspėjami, pavėjui nusinešę prieš metus sudėliotus planus, išsivedę  ne vieną didžią asmenybę ir patikrinę ne tik verslo, bet ir asmeninį atsparumą.

Optimistiškai, augimo planais ir puikiais pirmųjų mėnesių rezultatais prasidėję metai jau kovo mėnesį priminė įsibėgėjusio traukinio stabdymą – susidus su pandemija reikėjo labai greitai susivokti ir operatyviai reaguoti į pasikeitusią situaciją tiek mūsų, tiek klientų versluose. Vadovams teko į šoną pastumti ketvirčio premijų skaičiavimus ir pasirengti atsparumo testus bei krizės valdymo veiksmų planus, kalbėtis su darbuotojais ir klientais, žiūrėti į neapibrėžtumą ir spėlioti, kada ir kokie grįšime į tai, kas dar vasarį buvo įprasta.

Nepaisant to, kad situacija buvo ir vis dar išlieka trikdanti, nors šiuo metu pandemijos antroji banga – pačiame aštrume, viduje atsirado savotiškas „normalumo“ jausmas, nusistovėjus savotiškai pasikeitusio gyvenimo ritmui. Todėl šių metų chaosą laikau geru dalyku, leidžiančiu atsirasti naujiems dalykams, kurių užuomazgų neįmanoma pamatyti įprastomis sąlygomis.

Magnusson šie metai taip pat buvo kitokie.

Pirmiausia, pandemija atėmė iš advokatų verslo keliones. Dalykinės konferencijos, susitikimai su kitų Magnusson šalių kolegomis, pasaulinė IBA konferencija, turėjusi įvykti rudenį Majamyje, staiga dingo lyg sapnas. Iš kitos pusės, šis sukrėtimas atvėrė erdvę virtualiems Magnusson susitikimams su kitų šalių jurisdikcijomis – lengviau organizuojami tokie pokalbiai atnešė ne tik daugybę žinių apie kitų šalių verslo ir teisininkų realijas, bet ir galimybių naujiems bendriems projektams.

Antra, du mėnesiai pavasarinio karantino pakeitė diskursą apie darbą biure – net didžiausias individualistas po pavasarinio karantino prisipažino jaučiąs norą paliesti vėl sutiktą kolegą. Kita vertus, po žieminės bangos greičiausiai nebeskubėsime grįžti į ofisinio darbo ritmą.

Iš kitos pusės – pandemija sukūrė galimybes pokyčiams. Sustojimas leido atlaisvinti galvą nuo kasdieninių klausimų ir suteikė laiko peržiūrėti struktūrą, tobulinti organizacinius procesus. Net ir dirbdami pasikeitusiomis sąlygomis, tęsiame strategines sesijas, vykdome vidinius mokymus, auginame kompetencijas, dar daugiau dėmesio skiriame darbuotojams. Išmokome susitelkti čia ir dabar, nes kai rytojus nėra aiškus, reikia sprendimus priimti drauge – to pasekoje tapome labiau supratingi ir sutariantys.

Viduryje metų, kuomet dalis komandos išaugo ir nusprendė kurti savo verslą, šį pokytį priėmėme kaip progą atsigręžti į savo vertybinį pagrindą – kas mes tokie, kokios vertybės mus sieja, ar komandos narių vertybės sutampa su visos organizacijos vertybėmis. Permąstėme ir partnerystės klausimus – kaip partneriams suvienodinti savo matymą ir bendromis jėgomis pasiekti rezultatų įmonėje, veikiančioje partnerystės pagrindais. Tai svarbu norint ne tik išlaikyti veiklos stabilumą ir tęstinumą neapibrėžtumo kupinu metu, bet ir atrasti efektyvesnių metodų, leidžiančių įmonei ir jos ekspertams didinti pasitikėjimo kapitalą.

Tikėtina, kad kaip ir mus, taip ir daugelį šie metai išmokė pokyčius priimti kaip neišvengiamybę, tačiau matyti juose ne problemą, o naują galimybę. Ir nors ateinantys metai dar tikrai neleis atsipūsti, noriu palinkėti nepamiršti šiemet išmoktų vertingų pamokų ir pritaikyti jas kitąmet.

Ligita Ramanauskaitė, Magnusson Lietuva vadovaujanti partnerė

Contact me and learn more