Magnusson nõustas Avia Solutions Group’i 300M USD väärtuses tagamata võlakirjade emissioonil

Rahvusvaheline lennundussektori valdusettevõtja Avia Solutions Group (ASG) tuli 2019 aasta detsembris esmakordselt Euroopa kõrge tulususega võlakirjade turule.

300 millioni USA dollari ulatuses emiteeritud kõrgema nõudeõiguse järguga tagamata võlakirjadesse investeerisid institutsionaalsed investorid Ameerika Ühendriikidest, Euroopast ja Aasiast. Sellega on ASG, millele on andnud BB-reitingu nii Standard & Poor’s kui ka Fitch, üks kahest ettevõttest Baltikumis, mis on võlakirjade emiteerimisel saavutanud niivõrd märkimisväärse tulemuse.

Tehingu ühispeakorraldajad olid JP Morgan ja BNP Paribas banks. Saadud raha suunatakse plaanide kohaselt õhusõidukite liisimise finantseerimiseks/rahastamiseks, ASG projektiarendusse ja olemasolevate ärivaldkondade laiendamisse.

Magnusson Eesti meeskonda kuulusid: Toomas Mälberg, Jaanus Mägi, Mirjam Võsu, Mait Valberg, Ketlin Peterson ja Hanna Esko.

Magnusson Läti meeskonda kuulusid: Matīss Rostoks, Gints Puškundzis, Anna Bogdanova ja Beāte Buža.