Handel

Handeln är en bransch i förändring med digitalisering och nya hållbarhetsmål. Utvecklingen drivs framåt på såväl nationell som global nivå och tillväxten av nya tjänster och produkter ökar på marknaden.

Våra specialister har mångårig erfarenhet och branschkunskap från samarbete med företag inom handeln, såväl inom livsmedel och dagligvaror som sällanköp och annan detaljhandel. Vi bistår våra klienter med juridisk och strategisk rådgivning i viktiga frågor såsom köp- och konsumenträtt, e-handel, digitalisering, kommersiella avtal, produktansvar och produktsäkerhet, upphandling, kommersiell hyresrätt, varumärkeshantering, marknadsföringsfrågor och dataskydd. Därtill bistår vi i fråga om företagstransaktioner, tvistlösning och arbetsrättsliga frågor. Våra specialister arbetar affärsnära och samarbetar över samtliga verksamhetsgrupper. Utifrån era behov sätter vi ihop ett team av jurister med branschkunskap som är erkända för sin specialistkompetens inom de rättsområden som berörs.

Kontakt