Sjöfarts- och transport­näringen

De juridiska frågorna inom sjö- och transportnäringen är ofta av komplicerad natur och berör flera olika rättsområden. Utöver sjö- och transporträtt och internationell handel blir försäkringsrätt och skattefrågor många gånger aktuella.

För våra klienter står stora värden på spel och vi finns därför där för att säkerställa att ni som klient hamnar rätt i de många gånger komplicerade regelverken. Med den breda kunskap som finns inom Magnusson sätter vi ihop ett specialistteam för våra klienter och biträder med rådgivning inom alla de områden som kan bli aktuella.

Som juridisk och strategisk rådgivare åt sjöfartsnäringen och transportbranschen biträder vi såväl nationella- och multinationella företag som rederier och aktörer inom offentlig sektor. Genom Magnussons geografiska spridning runt om Östersjöregionen och välutvecklade internationella nätverk kan vi genom gränsöverskridande samarbeten hantera komplicerade juridiska frågeställningar som rör både nationella och internationella regelverk. På så vis ger vi dig som klient en heltäckande rådgivning och underlag att fatta rätt beslut.  Utifrån era behov sätter vi ihop ett team av jurister med branschkunskap som är erkända för sin specialistkompetens inom de rättsområden som berörs.

Kontakt