Finansmarknad

Finansmarknaden har genomgått en mycket snabb regelutveckling sedan den senaste finanskrisen. Utvecklingen har till stor del drivits av ett ökat tillsynsfokus på såväl nationell som europeisk nivå men också genom den snabba utvecklingen av nya tjänster och produkter på finansmarknaden.

Regleringen på finansmarknaden är både omfattande och komplex. Företagen står idag inför en stor utmaning när de ska anpassa sina verksamheter till de ökade kraven, samtidigt som de ska möta kundernas efterfrågan på såväl billigare som enklare tjänster och produkter.

Våra specialister inom finansmarknadsreglering har en bred och omfattande branschkunskap. Genom vår mångåriga erfarenhet från såväl institut som från Finansinspektionen kan vi hjälpa våra klienter med juridisk och strategisk rådgivning inom alla områden på finansmarknaden. Eftersom vi ständigt bevakar utvecklingen i branschen kan våra klienter på ett tidigt stadium planera och anpassa sina verksamheter till de möjligheter som följer av nya regler.

Kontakt