Life Science samt hälso- och sjukvård

Life science-branschen (bioteknik-, läkemedels- och medicinteknikföretag) är en bransch som fungerar väldigt mycket efter egna spelregler. Detta i kombination med EU:s fördjupade samarbete samt detaljerade och hårda reglering på området skapar en komplex juridik med många olika juridiska frågeställningar.

Magnussons jurister är specialiserade inom och har en bred erfarenhet av Life science-branschen. Våra jurister bistår bl.a. med avtalsskrivning, rådgivning kring samarbetet mellan industrin och sjukvården, upprättande av styrdokument, marknadsföring och informationshantering, ansökningar om godkännande hos Läkemedelsverket och om subvention hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, rättighetsfrågor och marknadsföring, samt processer i förvaltningsdomstolarna om godkännande och subvention. Magnussons jurister bistår också regelbundet klienter avseende offentlig upphandling av produkter och tjänster i branschen.

Kontakt