IT och teknik

IT- och teknikbranschen är i ständig utveckling och drivs framåt på såväl nationell som internationell nivå. Den snabba utvecklingen av nya högteknologiska tjänster och produkter på marknaden innebär också intressanta juridiska utmaningar och affärsmässiga möjligheter.

Magnussons IT-rättsgrupp är specialiserade inom IT-avtal och dataskydd och biträder vid köp och leverans av IT-relaterade produkter och tjänster. Vi har en stark internationell närvaro och bistår löpande med rådgivning till såväl större bolag som nyetablerade aktörer och verksamheter inom offentlig sektor. Våra jurister har stor branschkunskap och bistår våra klienter med juridisk och strategisk rådgivning kring IT-avtal, digitala affärsaktiviteter samt dataskydd och personuppgiftshantering.

Vi samarbetar över samtliga verksamhetsgrupper inom relaterade områden vid företagstransaktioner, rättighetsfrågor, offentlig upphandling och tvistlösning. Utifrån era behov sätter vi ihop ett team av jurister med branschkunskap som är erkända för sin specialistkompetens inom de rättsområden som berörs.

Kontakt