Infrastruktur och projekt

Infrastrukturbranschen omfattar ett brett spektrum av projekt som exempelvis byggnation av hamnar, vägar, broar och tunnlar samt muddring av farleder. Projekten rör ofta betydande värden och spänner över flera rättsområden. Magnussons specialister har lång erfarenhet av att biträda både privata och offentliga aktörer i sådana projekt.

Vi biträder oftast våra klienter i projektets samtliga faser och kan tillhandahålla all den juridiska rådgivning som respektive skede kräver. Genom Magnussons samlade expertis kan projektet drivas i mål snabbare. I projektets inledande fas biträder vi bland annat klienter vid upphandlingar, upprättar finansieringsavtal och hanterar frågor om detaljplan. Senare i projektet hanterar Magnusson ofta frågor rörande miljötillstånd, tvister och paketerar resultatet av projektet i bolag. Utifrån era behov sätter vi ihop ett team av jurister med branschkunskap som är erkända för sin specialistkompetens inom de rättsområden som berörs.

Kontakt