Industri

Industrin utgör en stor del av det svenska näringslivet som rymmer en mängd varierande verksamheter inom tillverkning, process och råvaror. Magnusson har en ingående förståelse för att varje verksamhet är unik och den uppsjö av olika affärsmässiga och regelverksrelaterade utmaningar som kan behöva hanteras av verksamhetsutövarna i vår föränderliga omvärld.

Vi bistår aktörer, inklusive inhemska spelare och bolag i internationella koncerner samt statligt ägda företag, verksamma inom ett antal industrisektorer såsom energi, fordon, kemiteknik, avfall och avfallsbehandling, byggmaterial och -varor, skogs-, massa- och pappersindustrin, maskin- och industriteknik, gruvdrift, elektronik, bioteknik, läkemedel och medicinteknik m.fl. Inte sällan i gränsöverskridande ärenden där vår unika geografiska närvaro möjliggör effektiv rådgivning. Vi har lång och bred erfarenhet av biträde till industriella verksamheter och kan erbjuda er juridisk och strategisk rådgivning i alltifrån uppstart av ny verksamhet till verksamhetsförändringar såsom utökning, omstrukturering och nedläggning/avveckling, samt andra projekt och löpande verksamhetsfrågor. Däribland frågor relaterade till miljörätt inklusive miljöprövningar, tillståndsfrågor och tillsynsärenden, utsläppsrätter, arbetsrätt inklusive fackliga förhandlingar och arbetsmiljöaspekter, kommersiella avtal, M&A och bolagsrätt inklusive bolagsstyrning, finansiering och skatt, fastighet och entreprenad, offentlig upphandling, IT-rätt, dataskydd och integritet, immaterialrätt, tvistlösning och industrispecifik riskhantering. Med den breda kunskap som finns inom Magnusson sätter vi ihop ett specialistteam för er och biträder med rådgivning inom alla de områden som kan bli aktuella.

Kontakta