Offentlig verksamhet

Sverige har en stor offentlig sektor med skattefinansierad verksamhet såsom hälso- och sjukvård, omsorg, försvarsmakt, kollektivtrafik och infrastruktur. Verksamhet i offentlig sektor präglas av att den alltid innehåller en politisk dimension och beslutsprocesser som många gånger skiljer sig ifrån det privata näringslivets.

Magnussons jurister är specialiserade inom offentlig verksamhet och har lång erfarenhet av att arbeta med den offentliga sektorn. Våra jurister bistår en rad landsting, kommuner, offentligt ägda verksamheter och deras leverantörer inom upphandlingsrätt, förvaltningsrätt, konkurrensrätt, kommunalrätt och övrig offentlig rätt.

Kontakt