Fastighet / Entreprenad

Fastighets- och entreprenadbranschen omfattar ett brett spektrum av affärsområden. Oavsett just ert affärsfokus är Magnussons fastighetsexperter ett strategiskt val. Detta eftersom våra specialister har en bred erfarenhet och kapacitet vad gäller allt som berör fastighetsrättslig rådgivning inom såväl miljö-, fastighets- och entreprenadrätt.

Vi är gärna närvarande i samtliga skeden i ert fastighetägande och bidrar med ett helhetstänk från ax till limpa. Mer konkret innebär detta att vi är rätt juridisk rådgivare i den inledande fasen av ert fastighetsägande, där vi kan bidra med vår expertis redan innan det första spadtaget tas. Om ni har frågor kopplade till markförvärv och fastighetsbildningsfrågor, detaljplan-, bygglov- och exploateringsfrågor, miljörättsliga tillståndsprocesser eller har entreprenadrättsliga frågeställningar, är vi rätt personer att ringa.

Vi hjälper även till i den förvaltande fasen av ert fastighetsägande med frågor kopplat till förvaltningsentreprenader och hyresrättslig rådgivning. Eller om ni har problem med er hyresvärd.

Om ni planerar att sälja eller köpa fastigheter bistår vi gärna med vår expertis inom fastighetstransaktioner.

Kontakt