Skatterätt

Magnussons skatteexperter har lång och bred erfarenhet av värdeskapande rådgivning till företag och dess ägare.

Vi lämnar råd i samband med omstruktureringar och transaktioner i bolagssektorn avseende såväl större bolagskoncerner som mindre ägarledda företag även i en internationell kontext. Magnussons team har omfattande erfarenhet av att etablera skattemässigt effektiva och hållbara företags- och koncernstrukturer, inbegripet fonder. Vi har ett tätt samarbete med byråns specialister inom kapitalmarknad och M&A/bolagsrätt både inom Sverige och internationellt. Våra tjänster innefattar rådgivning i bl.a. följande moment:

  • omstruktureringar, fusioner, avyttringar och förvärv
  • due diligence avseende skatt,
  • svensk och internationell företagsbeskattning och individbeskattning,
  • incitamentsprogram,
  • skatteprocesser, skatterevisioner och andra kontakter med Skatteverket och utländska skattemyndigheter
  • etablerande av bolags- och fondstrukturer

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Magnussons team för skatt är högt rankat av Chambers, International Tax review, World Tax samt Legal 500.

Chambers noted in relation to Magnusson: ”What the team is known for: Increasingly prominent tax practice assisting with fund structures and public M&A transactions. Also experienced in tax litigation matters alongside restructuring, due diligence and compliance. Noted proficiency in the banking, real estate and technology sectors, as well as advising private individuals. Particularly active in tax disputes in the energy sector, representing clients with regard to tax regulations and rulings by the Swedish tax authorities. Notable practitioners: Eric Cederström is a key contact for clients”

Another client describes the lawyers as ”very informed, knowledgeable and commercial,” before adding: ”They adjust their advice to fit our business model and needs and are clear and concise in their advice.”

Legal 500 noted in relation to Magnusson: ”Magnusson Advokatbyrå’s team is experienced in the full spectrum of tax matters including transactional structures, restructurings, fund formation issues, tax due diligence, compliance matters and tax disputes. Eric Cederström has notable expertise with fund-related tax matters”

 

Kontakt