Bank & Finans

Magnussons bank- och finansgrupp är specialiserad inom finansmarknadsreglering och biträder banker, värdepappersbolag, fondbolag och andra finansiella institut inom samtliga finansmarknadsrättsliga områden. Vi har en stark internationell närvaro och bistår löpande med gränsöverskridande rådgivning till såväl stora institut som nyetablerade aktörer.

Våra tjänster innefattar juridisk och strategisk rådgivning i tillståndsansökningar, tillsyns- och sanktionsärenden, regelimplementering och löpande verksamhetsfrågor, såsom avtal om utkontraktering, ledningsprövningar och framtagande av interna styrdokument. Vi håller även utbildningar för styrelseledamöter, compliance officers och anställda i olika regelefterlevnadsfrågor.

Våra jurister har stor branschkunskap med mångårig erfarenhet från såväl institut som från Finansinspektionen och anlitas frekvent som talare på olika branschkonferenser. Erfarenheter som bidrar med värdefulla kunskaper och insikter i hur vi företräder er på bästa sätt.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Kontakt