Kommersiell avtalsrätt

Magnussons kommersiella avtalsrättsgrupp har omfattande kunskap om svensk och internationell avtalsrätt och har ett starkt affärsmässigt fokus. Detta är en grundförutsättning för att kunna skapa ett, för den specifika situationen, väl anpassat avtal och därmed ett framgångsrikt samarbete.

Våra tjänster innefattar juridisk och affärsmässig rådgivning i ett brett spektrum av nationella och internationella kommersiella frågor. Vi biträder klienter med att upprätta, granska, förhandla och förvalta en mängd olika kommersiella avtal, såsom sekretessavtal, samarbetsavtal, allmänna villkor (både gentemot företag och konsumenter), inköps-, tillverknings- och leveransavtal, licensavtal, försäkringsavtal, utvecklingsavtal samt distributionsavtal av olika slag (t.ex. agenter och återförsäljare).

Många av våra jurister har erfarenhet av att arbeta som bolagsjurister på stora svenska och internationella företag.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Kontakt