Miljörätt

Magnusson erbjuder en heltäckande juridisk expertis inom miljörätten och har lång erfarenhet av att biträda både privata och offentliga aktörer.

Vår miljögrupp arbetar dagligen med tillståndsprövningar av exempelvis kraftverk, fabriker och avfallshanteringsanläggningar. I miljörättsliga ärenden har Magnusson ofta ett nära samarbete med marknadens bästa miljötekniker.

Vi är vana att bedöma eventuella miljörisker inom ramen för kommersiella transaktioner. Vid företags- och fastighetsförvärv kan Magnusson tillhandahålla en bred juridisk expertis anpassad för den specifika transaktionen.

I stora infrastrukturprojekt rörande exempelvis hamnar arbetar vår miljögrupp ofta tillsammans med byråns experter inom entreprenad, fastighet och upphandling. Vi kan därmed erbjuda juridiska helhetslösningar som tar projektet från start till mål, med en proaktiv och heltäckande rådgivning, där vi även beaktar vad som väntar bakom hörnet.

Frågor om förorenade områden uppstår ofta när områden utvecklas eller byter ägare. Magnusson har stor erfarenhet av att utreda ansvar för föroreningsskador samt av myndighetskontakt i sådana frågor.

Under senare år har EU haft ett ökat fokus på regleringar inom miljörättens område, vilket skapat utmaningar för både privat och offentlig sektor. Magnusson följer noggrant utvecklingen. Den ökade internationaliseringen av miljörätten kräver dessutom gränsöverskridande samarbeten mellan juridiska experter. Vår internationella närvaro med kontor placerade i hela Östersjöregionen och vårt internationella nätverk ger mycket goda förutsättningar för ett sådant samarbete.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Kontakt

Artiklar