Offentlig upphandling

Magnussons specialistteam inom offentlig upphandling erbjuder en heltäckande expertis inom upphandlingsrätt och biträder regelbundet såväl svenska och utländska anbudsgivare som beställare. Vi bistår våra klienter från upphandlingens förberedande fas till tolkning/tillämpning/ändring eller eventuell tvist om upphandlade kontrakt.

Våra tjänster innefattar juridisk och strategisk rådgivning kring bl.a. följande:

  • förberedelser inför en upphandling som t.ex. val av upphandlingsförfarande och upprättande av annons,
  • granskning och upprättande/bearbetning av förfrågningsunderlag och annan upphandlingsdokumentation,
  • granskning och upprättande/bearbetning av anbudshandlingar,
  • stöd i samband med förhandlingar,
  • rådgivning och biträde i samband med utvärdering av anbud,
  • analys om en offentlig upphandling har genomförts i enlighet med upphandlingslagstiftningen,
  • biträde vid överprövningar,
  • biträde vid skadeståndstvister,
  • rådgivning och biträde vid tolkning, tillämpning och ändring av, eller tvister om, upphandlade kontrakt, och
  • rådgivning om frågor rörande offentlighet och sekretess samt andra förvaltningsrättsliga frågor.

Flera av våra jurister har arbetat med offentlig upphandling vid domstolar. Något som tillsammans med vår erfarenhet av att agera för både anbudsgivare och beställare givit oss värdefulla kunskaper och insikter i hur vi företräder er på bästa sätt.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Kontakt